En månad bakåt En vecka bakåt från 24 november 2021 En vecka framåt En månad framåt
 Veckan på FKC....

Svenskt Visarkiv Hälsar På!

1951 tog visdiktaren Ulf Peder Olrog initiativet till att skapa ett arkiv för att samla den månghundraåriga, svåröverskådliga och vitt utspridda skatten av svenska folkliga visor och rädda dem från att försvinna i glömska. Sedan dess har Svenskt visarkivs uppdrag vuxit och omfattar numera även instrumental folkmusik, folklig dans, svensk jazz och inflyttade musikkulturer. Vad kan dessa samlingar berätta för oss? Vid fyra tillfällen under hösten får vi besök av ämnesexperter vid arkivet som låter oss veta mer om utvalda pärlor i samlingarna.

Torsdag 23/9 Om folkdansbegreppet i Sverige. (Anna Björk)
Söndag 3/10 Grova brott i tunna tryck – om true crime i skillingtryck (Karin Strand)
Torsdag 25/11 Om jazzsamlingarna med särskilt fokus på jazzfoto.(Roger Bergner)
Söndag 12/12 Dragspelet – älskat och föraktat. (Wictor Johansson)

Torsdag 23/9 Om folkdansbegreppet i Sverige. (Anna Björk)
Utifrån flera filmexempel kommer Anna Björk att ge oss en bild av vilka olika betydelser folkdans kan ha i Sverige, och diskutera vad vi egentligen menar när vi använder begreppet. Anna är forskningsarkivarie på Svenskt Visarkiv med ansvar för danssamlingarna. Hon har en masterexamen i dans från Stockholms konstnärliga högskola och arbetar även som danspedagog inom folkdans.

Söndag 3/10 Grova brott i tunna tryck – om true crime i skillingtryck (Karin Strand)
Skillingtryck kallas de enkla vistryck som från 1600-talet och fram till 1900-talets början riktade sig till den breda publiken. Visorna kunde vara av allehanda slag så länge de intresserade köpekretsen: här återfinns såväl psalmer och kungahyllningar som folkvisor, humoristiska visor och nyhetsrapportering i sångbar form. Detta föredrag ägnas en särskild grupp visor som hör till bästsäljarna genom seklen: visor om brott och brottslingar. Vi får följa med på en resa i gårdagens true crime – från religiöst präglade avrättningsvisor till rafflande kriminaljournalistik.
Karin Strand är chef för Svenskt visarkiv och fil. dr. i litteraturvetenskap. Hon är författare till böckerna Brott, tiggeri och brännvinets fördärv. Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck (2016) och En botfärdig synderskas svanesång. Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet (2019).

Torsdag 25/11 Om jazzsamlingarna med särskilt fokus på jazzfoto.(Roger Bergner)
Svenskt visarkiv har under närmare fyra decennier samlat in, dokumenterat och bevarat svensk jazzhistoria. Material kring svenska jazzmusiker och jazzscenen som helhet, som en del av vår kulturhistoria. Inspelningar, fonogram, intervjuer, notmaterial och bilder ingår i de omfattande samlingarna, som kommer exemplifieras under kvällen.
Roger Bergner är forskningsarkivarie på Svenskt visarkiv med ansvar för jazzsamlingarna.
Han har medverkat till flertal bokproduktioner inom jazzfältet och skriver regelbundet i tidskriften JAZZ Orkesterjournalen.

Söndag 12/12. Dragspelet – älskat och föraktat.(Wictor Johansson)
Älskat av folket, föraktat av kultureliten. Få instrument tycks väcka så starka känslor som dragspelet. I den här föreläsningen möter vi ett instrument som beskyllts för att vara ”den musikaliska underklassens instrument” men som gjort en resa från drängstugor och dansbanor till konserthus och musikhögskolor. Med fokus på instrumentets dominerade ställning inom svensk populärmusik vid mitten av 1900-talet berättar Wictor Johansson, forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv, om dragspelet och dragspelsmusikens kulturhistoria. Han kommer också att berätta om hur Svenskt visarkiv arbetat för att bevara dragspelsmusik som ett kulturarv, nu senast i ett projekt som dokumenterar kvinnliga dragspelare.

Inträde 100 kr

Ansvarig:
Erik KjellbergKommande tillfällen
Torsdag 23 september kl. 19:00 - 20:30 i TEATERN
Söndag 3 oktober kl. 15:00 - 16:30 i TEATERN
Torsdag 25 november kl. 19:00 - 20:30 i TEATERN
Söndag 12 december kl. 15:00 - 16:30 i TEATERN

Medlemmar
Användarnamn
Lösenord
Logga in
automatiskt
Glömt lösenord? Klicka här!
Vill du bli medlem? Klicka HÄR!

Dela |
Aktuella kurser

Öppen Kroki
- Drop in 31 januari


Vi erbjuder förmånliga villkor
för dig som vill arrangera en
kurs, konsert eller föreställning.
Klicka här.

Tipsa dina vänner om
FolkKulturCentrum. Klicka här.