FolkKulturCentrum 

Hjorthagens Kulturhus - en mötesplats för konst, musik och teater