Om föreningen...

De gamla lokalerna på Skeppsholmen
Folkkulturcentrum bildades 1984
och verksamheten bedrevs i många år i lokaler som övergivits av marinen på Skeppsholmen i Stockholm. I november 2007 flyttade vi till Medborgarhuset i Hjorthagen.

Ur föreningens stadgar:

Föreningen Folkkulturcentrum är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

Föreningen ska verka för en folklig kultur som är ett uttryck för människors behov av att gestalta sina egna tankar och erfarenheter.
Den folkliga kulturen skall också bidra till formandet och bevarandet av ett demokratiskt samhälle.

Styrelse 2023

Personal

Besöksadress:
Artemisgatan 19
115 42 Stockholm
Klicka på "Hitta hit" för vägbeskrivning

Mail info@folkkulturcentrum.se
Telefon: 08 611 55 02
Plusgiro: 52 13 42 - 6
Swish: 123 075 87 06